Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1844142 [url] => /a/thumb/10001/202008/15d4301770c42a91d6fc5f1ba98fa34b.png澳门金沙网址w922_h519.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597317234 [sort] => 0 [title] => 【2020.8.13】《澳门金沙网站》 [url] => /fzxw-spdb/p/164564.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1844142 [url] => /a/thumb/10001/202008/15d4301770c42a91d6fc5f1ba98fa34b.png澳门金沙网址w922_h519.png ) ) [id] => 164564 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 425 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 425 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1844144 [url] => /a/thumb/10001/202008/033af1ea20cf99d971e6dc6c753eba78.png澳门金沙网址w926_h521.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597317225 [sort] => 0 [title] => 全面推行生活垃圾分类 让新时尚成为新习惯 [url] => /fzxw-spdb/p/164562.html [tags] => Array ( [0] => 分类 [1] => 垃圾 [2] => 福州 [3] => 全面推行 [4] => 全国 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 18679 [2] => 144 [3] => 763 [4] => 103860 [5] => 9625 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1056,1065, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1844144 [url] => /a/thumb/10001/202008/033af1ea20cf99d971e6dc6c753eba78.png澳门金沙网址w926_h521.png ) ) [id] => 164562 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 478 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 478 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) [2] => Array ( [0] => 分类 [1] => 垃圾 [2] => 福州 [3] => 全面推行 [4] => 全国 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1844168 [url] => /a/thumb/10001/202008/e250ad52db2a7b1a3b83cbe94b625896.png澳门金沙网址w929_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597317214 [sort] => 0 [title] => 我市全面推行生活垃圾分类工作一周年视频推进会召开 调高标准 加大力度 提升水平 全面打造“2.0版”垃圾分类福州模式 [url] => /fzxw-spdb/p/164560.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1056,1065,8,17,11, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1844168 [url] => /a/thumb/10001/202008/e250ad52db2a7b1a3b83cbe94b625896.png澳门金沙网址w929_h523.png ) ) [id] => 164560 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 429 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 429 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1844158 [url] => /a/thumb/10001/202008/87ae6ee1cde7285d06f14e702e559720.png澳门金沙网址w928_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597317207 [sort] => 0 [title] => 市领导赴连江调研 [url] => /fzxw-spdb/p/164558.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1844158 [url] => /a/thumb/10001/202008/87ae6ee1cde7285d06f14e702e559720.png澳门金沙网址w928_h522.png ) ) [id] => 164558 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 445 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 445 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 市领导赴连江调研

  市领导赴连江调研

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1844166 [url] => /a/thumb/10001/202008/ae146d495f98c26f37d822527ef7eb78.png澳门金沙网址w926_h521.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597317200 [sort] => 0 [title] => 深入学习《习近平谈治国理政》第三卷 榕城海关:“一站式”办理 跑出服务企业加速度 [url] => /fzxw-spdb/p/164556.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 申报 [2] => 便利化 [3] => 通关 [4] => 跨境 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 11998 [3] => 154528 [4] => 11440 [5] => 14098 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1844166 [url] => /a/thumb/10001/202008/ae146d495f98c26f37d822527ef7eb78.png澳门金沙网址w926_h521.png ) ) [id] => 164556 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 427 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 427 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 申报 [2] => 便利化 [3] => 通关 [4] => 跨境 ) [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [source] => 澳门金沙网站 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1844162 [url] => /a/thumb/10001/202008/5a20ac19c4016b4b84ada80e036449b6.png澳门金沙网址w929_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597317192 [sort] => 0 [title] => “数字身份证”来了 福州市民可刷码取号办事 [url] => /fzxw-spdb/p/164554.html [tags] => Array ( [0] => 取号 [1] => 福州市 [2] => 可信 [3] => 服务中心 [4] => 数字 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 31222 [2] => 1261 [3] => 153590 [4] => 1124 [5] => 985 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1686,1692, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1844162 [url] => /a/thumb/10001/202008/5a20ac19c4016b4b84ada80e036449b6.png澳门金沙网址w929_h522.png ) ) [id] => 164554 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) [2] => Array ( [0] => 取号 [1] => 福州市 [2] => 可信 [3] => 服务中心 [4] => 数字 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1844160 [url] => /a/thumb/10001/202008/40a4dfeec8019751216a083a1171dad0.png澳门金沙网址w928_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597317183 [sort] => 0 [title] => 澳门金沙APP第八届海峡青年节 两岸青年访新城 采风交流话未来 [url] => /fzxw-spdb/p/164552.html [tags] => Array ( [0] => 新城 [1] => 滨海 [2] => 两岸 [3] => 福州 [4] => 领袖 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1089 [1] => 2669 [2] => 1090 [3] => 845 [4] => 763 [5] => 1282 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,2000,2006,1101,1113, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1844160 [url] => /a/thumb/10001/202008/40a4dfeec8019751216a083a1171dad0.png澳门金沙网址w928_h522.png ) ) [id] => 164552 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 382 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 382 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 新城 [1] => 滨海 [2] => 两岸 [3] => 福州 [4] => 领袖 ) [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [source] => 澳门金沙网站 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1843742 [url] => /a/thumb/10001/202008/9cfa664e92812a610304e38be466648b.png澳门金沙网址w931_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597230783 [sort] => 0 [title] => 【2020.8.12】《澳门金沙网站》 [url] => /fzxw-spdb/p/164488.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1843742 [url] => /a/thumb/10001/202008/9cfa664e92812a610304e38be466648b.png澳门金沙网址w931_h523.png ) ) [id] => 164488 [tran_published] => 08-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 391 [virtual_pv] => 391 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 391 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1843748 [url] => /a/thumb/10001/202008/d20113daaac567756c935c8ceb54e7db.png澳门金沙网址w928_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597230776 [sort] => 0 [title] => 闽侯大目溪村:织密民生“保障网” 提升群众幸福感 [url] => /fzxw-spdb/p/164486.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 贫困村 [2] => 白沙镇 [3] => 村用 [4] => 溪村 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 50039 [2] => 5426 [3] => 14059 [4] => 155554 [5] => 152142 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1844,1852,1848, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1843748 [url] => /a/thumb/10001/202008/d20113daaac567756c935c8ceb54e7db.png澳门金沙网址w928_h522.png ) ) [id] => 164486 [tran_published] => 08-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 416 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 416 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 贫困村 [2] => 白沙镇 [3] => 村用 [4] => 溪村 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1843752 [url] => /a/thumb/10001/202008/71061cbc4388a452ef42b0c7917939c7.png澳门金沙网址w926_h521.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597230768 [sort] => 0 [title] => 福州全面推进失业保险稳岗返还发放工作 [url] => /fzxw-spdb/p/164484.html [tags] => Array ( [0] => 稳岗 [1] => 发放 [2] => 返还 [3] => 责编 [4] => 企业 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 112713 [2] => 5999 [3] => 7528 [4] => 50039 [5] => 54 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,756,1734, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1843752 [url] => /a/thumb/10001/202008/71061cbc4388a452ef42b0c7917939c7.png澳门金沙网址w926_h521.png ) ) [id] => 164484 [tran_published] => 08-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 386 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 386 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) [2] => Array ( [0] => 稳岗 [1] => 发放 [2] => 返还 [3] => 责编 [4] => 企业 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1843756 [url] => /a/thumb/10001/202008/8c3d9a310aeffcedc0ce6a4a9354db26.png澳门金沙网址w920_h518.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597230760 [sort] => 0 [title] => 安全生产放第一 福州地铁展开全线拉练 [url] => /fzxw-spdb/p/164482.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1843756 [url] => /a/thumb/10001/202008/8c3d9a310aeffcedc0ce6a4a9354db26.png澳门金沙网址w920_h518.png ) ) [id] => 164482 [tran_published] => 08-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1843764 [url] => /a/thumb/10001/202008/cdee454ea762c6915c68c036a99f7cfb.png澳门金沙网址w929_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597230750 [sort] => 0 [title] => 罗源:主动作为育新机 勇于担当开新局 [url] => /fzxw-spdb/p/164480.html [tags] => Array ( [0] => 担当 [1] => 育新 [2] => 罗源县 [3] => 落实 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 932 [1] => 2669 [2] => 151610 [3] => 853 [4] => 889 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1734, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1843764 [url] => /a/thumb/10001/202008/cdee454ea762c6915c68c036a99f7cfb.png澳门金沙网址w929_h523.png ) ) [id] => 164480 [tran_published] => 08-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 担当 [1] => 育新 [2] => 罗源县 [3] => 落实 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [source] => 澳门金沙网站 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1843768 [url] => /a/thumb/10001/202008/c266f61485210875f361316b6d4edb66.png澳门金沙网址w929_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597230743 [sort] => 0 [title] => 倡导绿色生活 拒绝舌尖浪费 让“光盘行动”成为习惯 [url] => /fzxw-spdb/p/164478.html [tags] => Array ( [0] => 文明 [1] => 餐桌 [2] => 福州 [3] => 责编 [4] => 传统美德 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 30 [1] => 2669 [2] => 14847 [3] => 763 [4] => 50039 [5] => 56154 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,197,199, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1843768 [url] => /a/thumb/10001/202008/c266f61485210875f361316b6d4edb66.png澳门金沙网址w929_h523.png ) ) [id] => 164478 [tran_published] => 08-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 412 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 412 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 文明 [1] => 餐桌 [2] => 福州 [3] => 责编 [4] => 传统美德 ) [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [source] => 澳门金沙网站 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1843762 [url] => /a/thumb/10001/202008/c83eba067636d9d5375d71537ce0c0db.png澳门金沙网址w924_h520.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597230733 [sort] => 0 [title] => 福州“北大门”添新路 古城北路古城遗址公园段国庆前通车 [url] => /fzxw-spdb/p/164476.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1843762 [url] => /a/thumb/10001/202008/c83eba067636d9d5375d71537ce0c0db.png澳门金沙网址w924_h520.png ) ) [id] => 164476 [tran_published] => 08-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 419 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 419 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1843766 [url] => /a/thumb/10001/202008/9f0ce70388bfb7e5c45c05bc26f70b0d.png澳门金沙网址w924_h520.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1597230727 [sort] => 0 [title] => 我市又有10家社会组织“孵化出壳” [url] => /fzxw-spdb/p/164474.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1843766 [url] => /a/thumb/10001/202008/9f0ce70388bfb7e5c45c05bc26f70b0d.png澳门金沙网址w924_h520.png ) ) [id] => 164474 [tran_published] => 08-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 405 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 405 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [author] => Array ( ) ) 1