Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1221213 [url] => /a/10001/201909/5b729e713a9264e95404ca4b606751ea.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568537442 [sort] => 0 [title] => 画家走进琅岐写生作品展开展 [url] => /fzxw-spdb/p/115359.html [tags] => Array ( [0] => 70 [1] => 作品展 [2] => 画家 [3] => 10 [4] => 水彩 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 52581 [2] => 7478 [3] => 10195 [4] => 50289 [5] => 60690 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,25,834,840, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1221213 [url] => /a/10001/201909/5b729e713a9264e95404ca4b606751ea.png ) ) [id] => 115359 [tran_published] => 09-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 565 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 565 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) [2] => Array ( [0] => 70 [1] => 作品展 [2] => 画家 [3] => 10 [4] => 水彩 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1221195 [url] => /a/10001/201909/6be5ac12eab9cee8ef0f544c395e6936.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568537379 [sort] => 0 [title] => 屏东中学教师蔡玉芳:用心用爱 让思政课堂“活起来” [url] => /fzxw-spdb/p/115356.html [tags] => Array ( [0] => 蔡玉芳 [1] => 屏东 [2] => 福州 [3] => 中学 [4] => 教研组 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 126132 [2] => 4747 [3] => 763 [4] => 1605 [5] => 107838 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1221195 [url] => /a/10001/201909/6be5ac12eab9cee8ef0f544c395e6936.png ) ) [id] => 115356 [tran_published] => 09-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 656 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 656 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) [2] => Array ( [0] => 蔡玉芳 [1] => 屏东 [2] => 福州 [3] => 中学 [4] => 教研组 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1221186 [url] => /a/10001/201909/4f428948e0eba9d8261549f7e7f83c5a.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568537260 [sort] => 0 [title] => 我市举办多彩澳门金沙网站欢度中秋假期 [url] => /fzxw-spdb/p/115353.html [tags] => Array ( [0] => 中秋 [1] => 中秋佳节 [2] => 专区 [3] => 我市 [4] => 举办 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 2708 [2] => 61332 [3] => 72 [4] => 55 [5] => 9071 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,25,197,199,1221,1230, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1221186 [url] => /a/10001/201909/4f428948e0eba9d8261549f7e7f83c5a.png ) ) [id] => 115353 [tran_published] => 09-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 527 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 527 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) [2] => Array ( [0] => 中秋 [1] => 中秋佳节 [2] => 专区 [3] => 我市 [4] => 举办 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1221204 [url] => /a/10001/201909/fed5e2d541f2f4eeaa96f97b5b7c7b1c.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568537099 [sort] => 0 [title] => 各县(市)区对开展“不忘初心、牢记使命”主题教育进行动员部署 将学习成果化为建设有福之州强大动力 [url] => /fzxw-spdb/p/115350.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 初心 [2] => 责编 [3] => 主题 [4] => 12 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 13506 [3] => 50039 [4] => 9070 [5] => 50734 ) [appid] => 1 [catids] => ,1131,1146,753,756,2,25,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1221204 [url] => /a/10001/201909/fed5e2d541f2f4eeaa96f97b5b7c7b1c.png ) ) [id] => 115350 [tran_published] => 09-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 466 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 466 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 初心 [2] => 责编 [3] => 主题 [4] => 12 ) [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [source] => 澳门金沙网站 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1221162 [url] => /a/10001/201909/0cfcaa4fb92d6715015a7709ae87afd9.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568536917 [sort] => 0 [title] => 分类后垃圾去哪儿? 后端处置再利用 垃圾循环“变废为宝” [url] => /fzxw-spdb/p/115347.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 产业园 [2] => 处置 [3] => 庙岭 [4] => 四定 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 5797 [2] => 30201 [3] => 58743 [4] => 122268 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,25,1056,1065,735,738, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1221162 [url] => /a/10001/201909/0cfcaa4fb92d6715015a7709ae87afd9.png ) ) [id] => 115347 [tran_published] => 09-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 390 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 390 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 产业园 [2] => 处置 [3] => 庙岭 [4] => 四定 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1221222 [url] => /a/10001/201909/911398b07b2a5147e48a18c4f92d0fba.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568536784 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.15】《澳门金沙网站》 [url] => /fzxw-spdb/p/115344.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1221222 [url] => /a/10001/201909/911398b07b2a5147e48a18c4f92d0fba.png ) ) [id] => 115344 [tran_published] => 09-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1219893 [url] => /a/thumb/10001/201909/c014c6d53a9dd54412397f38f8d3be19.jpg澳门金沙网址w949_h534.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568460667 [sort] => 0 [title] => 《福州,听我说》纪录片《追梦路上》(上集)今晚8:05在我台新闻综合频道播出 [url] => /fzxw-spdb/p/115197.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 我说 [2] => 播出 [3] => 六场 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 53149 [3] => 2250 [4] => 126045 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1219893 [url] => /a/thumb/10001/201909/c014c6d53a9dd54412397f38f8d3be19.jpg澳门金沙网址w949_h534.jpg ) ) [id] => 115197 [tran_published] => 09-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 429 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 429 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 我说 [2] => 播出 [3] => 六场 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [source] => 澳门金沙网站 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1219875 [url] => /a/thumb/10001/201909/eb4daab6b28da82418d73aef5f90498d.jpg澳门金沙网址w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568459757 [sort] => 0 [title] => 全省城市供水安全观摩会及综合演练在榕举行 [url] => /fzxw-spdb/p/115194.html [tags] => Array ( [0] => 演练 [1] => 预案 [2] => 消防 [3] => 供水 [4] => 综合 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1337 [1] => 2669 [2] => 46726 [3] => 3871 [4] => 5001 [5] => 14239 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1219875 [url] => /a/thumb/10001/201909/eb4daab6b28da82418d73aef5f90498d.jpg澳门金沙网址w956_h538.jpg ) ) [id] => 115194 [tran_published] => 09-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 475 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 475 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 演练 [1] => 预案 [2] => 消防 [3] => 供水 [4] => 综合 ) [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [source] => 澳门金沙网站 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1219872 [url] => /a/thumb/10001/201909/afd1eecda562588cc4326021beaa15b1.jpg澳门金沙网址w951_h535.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568459750 [sort] => 0 [title] => 闽清国省干线横五线、联一线正式通车 [url] => /fzxw-spdb/p/115191.html [tags] => Array ( [0] => 闽清 [1] => 五线 [2] => 梅溪 [3] => 新城 [4] => 一线 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 185 [1] => 2669 [2] => 126030 [3] => 6565 [4] => 1089 [5] => 9705 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1219872 [url] => /a/thumb/10001/201909/afd1eecda562588cc4326021beaa15b1.jpg澳门金沙网址w951_h535.jpg ) ) [id] => 115191 [tran_published] => 09-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 890 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 17 [digg] => 0 [all_pv] => 890 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽清 [1] => 五线 [2] => 梅溪 [3] => 新城 [4] => 一线 ) [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [source] => 澳门金沙网站 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1219860 [url] => /a/thumb/10001/201909/d7304ad588462f95076ed94d01eb0600.jpg澳门金沙网址w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568459745 [sort] => 0 [title] => 鼓楼首批安置型商品房年底前封顶 [url] => /fzxw-spdb/p/115188.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1219860 [url] => /a/thumb/10001/201909/d7304ad588462f95076ed94d01eb0600.jpg澳门金沙网址w954_h537.jpg ) ) [id] => 115188 [tran_published] => 09-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 855 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 855 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1219866 [url] => /a/thumb/10001/201909/f6da77aa6feb565af6ab421d5f1556fa.jpg澳门金沙网址w949_h534.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568459736 [sort] => 0 [title] => 福州格致中学校长徐聪: 探索教学新路 做教育工作的“守望者” [url] => /fzxw-spdb/p/115185.html [tags] => Array ( [0] => 语文 [1] => 福州 [2] => 从教 [3] => 30 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1557 [1] => 2669 [2] => 763 [3] => 3018 [4] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1219866 [url] => /a/thumb/10001/201909/f6da77aa6feb565af6ab421d5f1556fa.jpg澳门金沙网址w949_h534.jpg ) ) [id] => 115185 [tran_published] => 09-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2107 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 72 [digg] => 0 [all_pv] => 2107 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 语文 [1] => 福州 [2] => 从教 [3] => 30 ) [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [source] => 澳门金沙网站 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1219884 [url] => /a/thumb/10001/201909/9a91dd6a0fbd0ff70d43bc8299633535.jpg澳门金沙网址w929_h523.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568459731 [sort] => 0 [title] => 我市各地举办多彩澳门金沙网站欢庆中秋佳节 [url] => /fzxw-spdb/p/115182.html [tags] => Array ( [0] => 中秋佳节 [1] => 文化 [2] => 形式多样 [3] => 花开 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 61332 [2] => 1187 [3] => 121791 [4] => 52218 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1221,1230, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1219884 [url] => /a/thumb/10001/201909/9a91dd6a0fbd0ff70d43bc8299633535.jpg澳门金沙网址w929_h523.jpg ) ) [id] => 115182 [tran_published] => 09-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 555 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 555 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) [2] => Array ( [0] => 中秋佳节 [1] => 文化 [2] => 形式多样 [3] => 花开 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1219881 [url] => /a/thumb/10001/201909/d99933a0cb1f96a2eb8e3d1c61d08b08.jpg澳门金沙网址w951_h535.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568459725 [sort] => 0 [title] => 各县(市)区对开展“不忘初心、牢记使命”主题教育进行动员部署 高标准高质量推动主题教育落地见效 [url] => /fzxw-spdb/p/115179.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 初心 [2] => 主题 [3] => 12 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 13506 [3] => 9070 [4] => 50734 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1131,1146, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1219881 [url] => /a/thumb/10001/201909/d99933a0cb1f96a2eb8e3d1c61d08b08.jpg澳门金沙网址w951_h535.jpg ) ) [id] => 115179 [tran_published] => 09-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 609 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 609 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 初心 [2] => 主题 [3] => 12 ) [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [source] => 澳门金沙网站 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1219869 [url] => /a/thumb/10001/201909/4a7309aff232c815ab3aa56e1dc6884e.jpg澳门金沙网址w956_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568459720 [sort] => 0 [title] => 福清:统筹城乡发展 打造宜居之城 [url] => /fzxw-spdb/p/115176.html [tags] => Array ( [0] => 福清 [1] => 宜居城市 [2] => 撤县 [3] => 建市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 750 [1] => 2669 [2] => 126021 [3] => 126024 [4] => 126027 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,756,834,840, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1219869 [url] => /a/thumb/10001/201909/4a7309aff232c815ab3aa56e1dc6884e.jpg澳门金沙网址w956_h537.jpg ) ) [id] => 115176 [tran_published] => 09-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 431 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 431 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福清 [1] => 宜居城市 [2] => 撤县 [3] => 建市 ) [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [source] => 澳门金沙网站 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1219863 [url] => /a/thumb/10001/201909/d32cbab4ce30b04837b36c1a555b2c15.jpg澳门金沙网址w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568459710 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.14】《澳门金沙网站》 [url] => /fzxw-spdb/p/115173.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1219863 [url] => /a/thumb/10001/201909/d32cbab4ce30b04837b36c1a555b2c15.jpg澳门金沙网址w952_h536.jpg ) ) [id] => 115173 [tran_published] => 09-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 517 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 517 [source] => 澳门金沙网站 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙网站 ) ) [author] => Array ( ) ) 1