Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222374 [url] => /a/10001/201909/392d875b7dcc24fbf52e2207b5db7f67.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568631818 [sort] => 0 [title] => 沈海高速渔溪枢纽段突发车祸,直升飞机紧急救援 [url] => /axw110/p/115617.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,228,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222374 [url] => /a/10001/201909/392d875b7dcc24fbf52e2207b5db7f67.png ) ) [id] => 115617 [tran_published] => 3分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 392 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 392 [source] => 澳门金沙棋牌 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222326 [url] => /a/10001/201909/e4293bc283be8b0456769db58751b3a2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568631315 [sort] => 0 [title] => 福州首家蝴蝶研学基地开园啦!赴一场与蝴蝶的约会吧 [url] => /axw110/p/115596.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,9,232, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222326 [url] => /a/10001/201909/e4293bc283be8b0456769db58751b3a2.png ) ) [id] => 115596 [tran_published] => 11分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 375 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 375 [source] => 澳门金沙棋牌 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1221063 [url] => /a/10001/201909/9a0f5eaf86cf724616b250ec9bb9f1e9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568543310 [sort] => 0 [title] => 心真大!六岁儿子走失,父母浑然不知 [url] => /axw110/p/115386.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,232,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1221063 [url] => /a/10001/201909/9a0f5eaf86cf724616b250ec9bb9f1e9.jpeg ) ) [id] => 115386 [tran_published] => 09-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 535 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 535 [source] => 澳门金沙棋牌 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1220400 [url] => /a/10001/201909/2ba125f368c682a91449ad9484a7d392.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568463529 [sort] => 0 [title] => 全国科普日澳门金沙网站来了!趣味科技陪你过中秋 [url] => /axw110/p/115215.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1220400 [url] => /a/10001/201909/2ba125f368c682a91449ad9484a7d392.jpeg ) ) [id] => 115215 [tran_published] => 09-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 669 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 27 [digg] => 0 [all_pv] => 669 [source] => 澳门金沙棋牌 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1219131 [url] => /a/10001/201909/c0d9a2fda39f87e68a205ead8b3ba8ef.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568377555 [sort] => 0 [title] => 110求真:久坐不动比跑步更易得关节炎? [url] => /axw110/p/115029.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1219131 [url] => /a/10001/201909/c0d9a2fda39f87e68a205ead8b3ba8ef.jpeg ) ) [id] => 115029 [tran_published] => 09-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 581 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 581 [source] => 澳门金沙棋牌 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1219014 [url] => /a/10001/201909/5ea4ad96fe6334cdf7b426ce839be38e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568364494 [sort] => 0 [title] => 金鸡山木栈道新装迎客 来这里呼吸“大自然的味道” [url] => /axw110/p/114975.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1219014 [url] => /a/10001/201909/5ea4ad96fe6334cdf7b426ce839be38e.jpeg ) ) [id] => 114975 [tran_published] => 09-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 583 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 583 [source] => 澳门金沙棋牌 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1218630 [url] => /a/10001/201909/08ebedac8b28177d93208294db6ef792.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568338810 [sort] => 0 [title] => 向月亮许愿丨环卫工小孙女的“中秋愿望” [url] => /axw110/p/114864.html [tags] => Array ( [0] => 榕城 [1] => 环卫工人 [2] => 原作者 [3] => 一身 [4] => 舍小家 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2200 [1] => 3300 [2] => 2808 [3] => 35099 [4] => 125874 [5] => 125877 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,232, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1218630 [url] => /a/10001/201909/08ebedac8b28177d93208294db6ef792.jpeg ) ) [id] => 114864 [tran_published] => 09-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1278 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 72 [digg] => 0 [all_pv] => 1278 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 榕城 [1] => 环卫工人 [2] => 原作者 [3] => 一身 [4] => 舍小家 ) [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) ) [source] => 澳门金沙棋牌 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1217958 [url] => /a/10001/201909/406da70bbd6755c5551790b7d421c06b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568289421 [sort] => 0 [title] => 橙丝带行动ing|为环卫工作者送上中秋祝福 [url] => /axw110/p/114816.html [tags] => Array ( [0] => 环卫 [1] => 爱心 [2] => 丝带 [3] => 工作者 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 12679 [2] => 1110 [3] => 12901 [4] => 7719 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214,224,1221,1227, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1217958 [url] => /a/10001/201909/406da70bbd6755c5551790b7d421c06b.jpeg ) ) [id] => 114816 [tran_published] => 09-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 743 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 22 [digg] => 0 [all_pv] => 743 [source] => 澳门金沙棋牌 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) [2] => Array ( [0] => 环卫 [1] => 爱心 [2] => 丝带 [3] => 工作者 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1217775 [url] => /a/10001/201909/fcbe9edbd2f287bba708d20b78ab35c7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568288631 [sort] => 0 [title] => 十五的月亮为何十六圆?赏月之前先来get这些知识点 [url] => /axw110/p/114810.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1217775 [url] => /a/10001/201909/fcbe9edbd2f287bba708d20b78ab35c7.jpeg ) ) [id] => 114810 [tran_published] => 09-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 880 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 880 [source] => 澳门金沙棋牌 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1216353 [url] => /a/10001/201909/e45f1154c0093f357ed19f74996b22f2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568202791 [sort] => 0 [title] => 约起~于山风景名胜公园今天正式开园! [url] => /axw110/p/114573.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,224,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1216353 [url] => /a/10001/201909/e45f1154c0093f357ed19f74996b22f2.png ) ) [id] => 114573 [tran_published] => 09-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 604 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 604 [source] => 澳门金沙棋牌 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1216086 [url] => /a/10001/201909/8feba3fff14f92b860fab6885cd7e366.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568194954 [sort] => 0 [title] => 点赞!酒店失窃 民警蹲守三天擒获嫌疑人 [url] => /axw110/p/114534.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1216086 [url] => /a/10001/201909/8feba3fff14f92b860fab6885cd7e366.png ) ) [id] => 114534 [tran_published] => 09-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 521 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 521 [source] => 澳门金沙棋牌 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1215084 [url] => /a/10001/201909/57f51180e9fe0bb7df117e65ff70e8e2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568118559 [sort] => 0 [title] => 嚣张!这位外卖小哥不按道行驶还恐吓民警... [url] => /axw110/p/114366.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,224,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1215084 [url] => /a/10001/201909/57f51180e9fe0bb7df117e65ff70e8e2.png ) ) [id] => 114366 [tran_published] => 09-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 493 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 493 [source] => 澳门金沙棋牌 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1215060 [url] => /a/10001/201909/4849d3ea9a446705ed2e7a843cc5ff1d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568118176 [sort] => 0 [title] => 教师节她们这样过:用“手势舞”向祖国表白 [url] => /axw110/p/114363.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1215060 [url] => /a/10001/201909/4849d3ea9a446705ed2e7a843cc5ff1d.png ) ) [id] => 114363 [tran_published] => 09-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 783 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 0 [all_pv] => 783 [source] => 澳门金沙棋牌 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1215051 [url] => /a/10001/201909/da82ec4a8c7d220b8d0139debf856df1.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568117850 [sort] => 0 [title] => 老福州的中秋节少不了它 每一口都是回忆的味道 [url] => /axw110/p/114360.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214,1233,1221, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1215051 [url] => /a/10001/201909/da82ec4a8c7d220b8d0139debf856df1.png ) ) [id] => 114360 [tran_published] => 09-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 566 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 566 [source] => 澳门金沙棋牌 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1214004 [url] => /a/10001/201909/a387aaec6e3bcc8cb9f647a06b84757a.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568038067 [sort] => 0 [title] => 这份开学礼太棒了!“福师号”地铁专列等你来打卡 [url] => /axw110/p/114117.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1214004 [url] => /a/10001/201909/a387aaec6e3bcc8cb9f647a06b84757a.png ) ) [id] => 114117 [tran_published] => 09-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 597 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [all_pv] => 597 [source] => 澳门金沙棋牌 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 澳门金沙棋牌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1